Tillägg på Chromebook

Behöver du hjälp med att aktivera talsyntes och rättstavningsprogram på dina elevers Chromebooks?

appwriter AppWriter Cloud
AppWriter är ett tillägg som innehåller talsyntesrösterna Astrid och Nils från Ivona. Det innehåller även en ordprediktion som ger ordförslag när man skriver sina texter. Du kan även få texten uppläst, både i google docs och på en webbsida.

Klicka här för mer information kring Appwriter och hur du aktiverar den.

Klicka här för mer information om Stava Rex och Spell Right.

Hör av dig till Skoldatateket 0734-422577 eller mejla anna.gudmundsson@skola.trelleborg.se för att boka in dag och tid så kommer jag ut till din klass och går igenom tilläggen!

- för en tillgänglig utbildning

– för en tillgänglig utbildning

Dela vidare!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePin on Pinterest

Om Anna Skoldatateket

Skoldatateket är en verksamhet där man kopplar samman specialpedagogisk kompetens med IT-inriktat stöd till elever med dyslexi, läs- och skrivsvårigheter och/eller koncentrationsproblematik. Skoldatatekets syfte är... ...att vara en naturlig del i kommunens elevstöd ...att medverka till att stimulera och utveckla inkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd så att de blir delaktiga i sitt lärande ...att ge skolpersonal en fördjupad specialpedagogisk kompetens om hur man med hjälp av IT-baserade verktyg kan skapa stimulerande lärande situationer för elever i behov av särskilt stöd ...att erbjuda skolpersonal möjlighet att prova alternativa verktyg och pedagogisk programvara före inköpPapper och penna är bra men det räcker inte. Vi arbetar för en tillgänglig utbildning för alla elever.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

  • Om

    Pedagogtrelleborg är en sida för pedagoger i Trelleborgs kommun och drivs av AV-Media, Skoldatateket, Systemavdelningen och bibliotekets skolbibliotekarier.