Kontohantering av Inläsningstjänst

 

inläsn

Skoldatateket vill passa på att informera er om en nyhet kring kontohantering på Inläsningstjänst. Tänk på att användarnamnet ska vara elevens e-postadress enligt formatet 160822ag01@edu.trelleborg.se. Läs mer här.

Ha en fortsatt bra #förstaskolveckan

//Anna

Dela vidare!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePin on Pinterest

Om Anna Skoldatateket

Skoldatateket är en verksamhet där man kopplar samman specialpedagogisk kompetens med IT-inriktat stöd till elever med dyslexi, läs- och skrivsvårigheter och/eller koncentrationsproblematik. Skoldatatekets syfte är... ...att vara en naturlig del i kommunens elevstöd ...att medverka till att stimulera och utveckla inkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd så att de blir delaktiga i sitt lärande ...att ge skolpersonal en fördjupad specialpedagogisk kompetens om hur man med hjälp av IT-baserade verktyg kan skapa stimulerande lärande situationer för elever i behov av särskilt stöd ...att erbjuda skolpersonal möjlighet att prova alternativa verktyg och pedagogisk programvara före inköp Papper och penna är bra men det räcker inte. Vi arbetar för en tillgänglig utbildning för alla elever.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

  • Om

    Pedagogtrelleborg är en sida för pedagoger i Trelleborgs kommun och drivs av AV-Media, Skoldatateket, Systemavdelningen och bibliotekets skolbibliotekarier.