• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Gamla traditioner – Nya traditioner

Att ha fasta rutiner och traditioner är trygghet för oss lärare i en ofta hektisk arbetsmiljö. Vårterminen 2020 är en termin som vi kommer tänka tillbaka på och både minnas oroliga tider, dubbelarbete, sätta sig i nya tekniska verktyg men också nytänk och nyskapande utifrån lärarprofessionen. Många är de situationer…

Läs vidare

Serious Escape Games i språkundervisning? Definitivt!

Idéen om “Serious Escape Games”/“Pedagogiska Escape Room” är tagen från underhållningsindustrins Escape Room där en grupp personer spärras in i ett rum och genomför olika uppdrag för att kunna komma ut. Idéen kan tillämpas i undervisningen genom att göra en del pedagogiska anpassningar. Elever löser olika problem i flera faser…

Läs vidare

Det digitala skolbiblioteket på Google sites

Digitala skolbiblioteket riktar sig till alla elever på mellan- och högstadiet, och speglar Skolbibliotekarieenhetens verksamhet. Adressen är: tiny.cc/digitalaskolbiblioteket På siten kan eleverna få boktips, se boktrailer och lära sig hur en gör en boktrailer själv. De kan också läsa mer om fake news, sociala medier, upphovsrätt eller göra ett roligt…

Läs vidare

Läsning är nyckeln till kunskap

Med sjunkande läsresultat överlag i klasserna på våra skolor var det ett faktum att det behövdes nya tag med läsningen. På studiedagen i januari drog vi igång med vår lässatsning som skulle pågå hela terminen. Ett inspirerande bokbord med lästips, en uppsjö av bokaktiviteter och bokutmaningar samt tips om hur…

Läs vidare

Matematik – på riktigt!

Matematik är ett språk – ett sätt att uttrycka och kommunicera viktiga upptäckter och samband och ett viktigt verktyg i vidare/ högre studier. Matematik anses i folkmun tillhöra de “viktiga”, om än “svåraste” ämnena i svensk skola. Matematik är ett färdighetsämne där eleverna måste träna, träna och åter träna för att…

Läs vidare

Samarbete mellan förskoleklass och årskurs 1, ett sätt att skapa trygghet och studiero

Inför skolstarten höstterminen 2019 förändrades förskoleklassens förutsättningar och den skulle bedrivas mellan 8.00-12.00 måndag till fredag. Vår rektor beslutade att en av förskoleklasslärarna i varje grupp skulle få möjlighet att möta och utmana fjorårets elever som nu börjat i åk 1, mellan 12.00–13.00 fyra dagar i veckan.  Vi klurade ett…

Läs vidare

Covid-19

Viruset som ställer om lärarnas sätt att undervisa. Att från att ha en normal vardag med ordinarie undervisning så förvandlades det till en prövande vardag med många utmaningar för att ge eleverna rätt till den undervisning de har rätt till.  Det kom nya begrepp att förhålla sig till som distansundervisning…

Läs vidare

Den skönlitterära skolboken

Som lärare i engelska ser jag skönlitteratur som en otrolig resurs för lärande. Jag har under tidigare år använt mig av det engelska språket för att låta elever få lära om fjärilens livscykel. Vi utgick från boken “The Very Hungry Caterpillar”, vi dramatiserade livscykeln, ritade bilder, sjöng “The Caterpillar Song”…

Läs vidare