• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Covid-19

Viruset som ställer om lärarnas sätt att undervisa. Att från att ha en normal vardag med ordinarie undervisning så förvandlades det till en prövande vardag med många utmaningar för att ge eleverna rätt till den undervisning de har rätt till.  Det kom nya begrepp att förhålla sig till som distansundervisning…

Läs vidare

Den skönlitterära skolboken

Som lärare i engelska ser jag skönlitteratur som en otrolig resurs för lärande. Jag har under tidigare år använt mig av det engelska språket för att låta elever få lära om fjärilens livscykel. Vi utgick från boken “The Very Hungry Caterpillar”, vi dramatiserade livscykeln, ritade bilder, sjöng “The Caterpillar Song”…

Läs vidare

Collective Learning as a Success Factor

We are English teachers at Söderslättsgymnasiet and have been working intensively for four years on a unique project that involves collective learning to support successful school development based on scientific research. We constantly strive to develop our profession and practical theory (Handal & Lauvås, 2000). During all our workplace planning…

Läs vidare

Mindfulness – Forskningsprojekt på Fågelbäck

Våra trivselenkäter visade för två år sedan att det inte rådde studiero och att elever upplevde stress för skolarbetet. Som ett led i detta arbete infördes mobilfria lektioner, samt ett utvecklingsarbete kring en gemensam struktur på lektioner. Dessa förändringar medförde att studieron förbättrades betydligt, men fortfarande upplevde en del elever…

Läs vidare

När man hittar en guldgruva… 

Under ett par års tid har vi på Liljeborgsskolan jobbat med något verkligt positivt. Studi.se är en digital tjänst som tillhandahåller animerade ämnesfilmer med tillhörande frågor i quiz. Styrkan hos Studi ligger främst i ett multimodlat tilltal som fungerar för högstadieungdomar och ett lättillgängligt format som passar och uppskattas av…

Läs vidare

Fritidshemmets studiedag

Måndagen den 4 november har fritidshemspersonalen i Trelleborgs kommun samlats för en gemensam studiedag med fokus på den pedagogiska lärmiljön utomhus. Fritidshemmet har under en längre tid haft inkluderande lärmiljö som ett utvecklingsområde och efter de verksamhetsbesök som fritidshemsutvecklarna genomförde under våren 2019 så framkom det att just den pedagogiska…

Läs vidare