• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Fritidshemmets studiedag

Måndagen den 4 november har fritidshemspersonalen i Trelleborgs kommun samlats för en gemensam studiedag med fokus på den pedagogiska lärmiljön utomhus. Fritidshemmet har under en längre tid haft inkluderande lärmiljö som ett utvecklingsområde och efter de verksamhetsbesök som fritidshemsutvecklarna genomförde under våren 2019 så framkom det att just den pedagogiska…

Läs vidare

Inskolning av en familj

Introduktion i förskolan Vem är det som ska inskolas? Det är precis lika viktigt att föräldrarna får en bra introduktion och att de känner sig trygga. Föräldrarnas känslor speglar sig hos barnen, trygga föräldrar ger trygga barn. Det är viktigt att ge både föräldrar och barn en tydlig, trygg och…

Läs vidare

Utepedagogik

Vi pedagoger på Månssonska villan började ha diskussioner med våra två chefer våren 2018 om hur vi kunde förbättra vår undervisning. Vi försökte hitta kreativa lösningar för hur vi skulle kunna använda våra lite annorlunda lokaler bättre och hur vi kunde dela in barnen i mindre grupper.  Eftersom det fanns…

Läs vidare

Bokprat med en twist?!

Vem av er har någon gång haft svårigheter med att motivera eleverna att läsa så att de kan utvecklas i sin läsning? Det har vi nog alla någon gång och jag funderade mycket på hur jag skulle göra för att nå bättre resultat. Barbro Westlund uttrycker i boken Att undervisa…

Läs vidare

Skönlitteratur som engagerar

Treorna på gymnasiet ska snart ut i livet. Skolan har haft dem under sina vingar i tretton år. Under dessa år ska vi ha rustat dem till demokratiska, engagerade medborgare som vågar göra sina röster hörda. Som svensklärare har man många möjligheter att marinera eleverna i demokratiska värderingar genom att…

Läs vidare

Poesi från ett transspråkande perspektiv

Majoriteten av eleverna i svensk skola kan anses som flerspråkiga då de behärskar det egna modersmålet samt även något eller några andra språk. För svensktalande elever brukar det andra språket vara engelska, för elever med ett annat modersmål kan det vara svenska, engelska och något/några andra språk. Flerspråkighet har blivit…

Läs vidare